OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV je u prevádzkovateľa e consulting s. r. o., so sídlom e consulting s.r.o.Werferova 6 040 11 Košice - mestská časť JuhObchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 49569/V (ďalej len„prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a...

Otatné oddiely potrebitelia, ktorí a ocitnú v dlhoch, majú ťažkoti ukutočňovaním platieb vča a premýšľajú, či budú niekedy bez dlhov,. Obsah: KrokyOtázky a odpovede pre komunitu Spotrebitelia, ktorí sa ocitnú v dlhoch, majú ťažkosti s uskutočňovaním platieb včas a premýšľajú, či budú niekedy bez dlhov, môžu ťažiť z...

Pomoc?