fbpx

Podnikateľské úvery pre s.r.o. alebo živnostníkov

 

  • Je určený pre spoločnosti s ručením obmedzeným a samostatne zárobkovo činné osoby
  • Podnikateľský úver si podnikateľ môže účtovať do nákladov
  • Nevyžadujeme dokladovanie účelu využitia prostriedkov

 

 

Aké doklady budem musieť doložiť pri žiadosti o úver?

  • Daňové priznanie za posledný rok vrátane účtovnej závierky a potvrdenia o podaní DP (pokiaľ firma už má zverejnenú závierku na https://www.registeruz.sk, DP nie je potrebné)
  • Výkazy účtovnej závierky za aktuálny rok, t.j. priebežná účtovná závierka (nie staršia ako 3 mesiace)
  • Občiansky preukaz majiteľa spoločnosti (scan/fotokópia).
  • Výpisy z účtov spoločnosti/SZČO za posledné 3 mesiace
  • V prípade financovania zákazky (napr. stavebná spoločnosť) potrebná zmluva s odberateľom/objednávateľom. V prípade financovania kúpy tovaru/zásob potrebná objednávka/faktúra, ktorú je potrebné financovať.

 

 

Môžem vyplatiť úver skôr?

Predčasné splatenie úveru je možné kedykoľvek pred konečným termínom splatnosti bez poplatku.

Pomoc?