fbpx
smart-uver.sk

Ponúkame Vám najdostupnejšie spotrebné bezúčelové úvery prostrednictvom Bankových alebo Nebankových partnerov 

Ponúkame Vám najväčší výber najdostupnejsich úverov na Slovensku. Úveryrozdelené podľa typu príjmu žiadateľa a podľa toho kde daný prijem je akceptovateľný.

Ponúkame úvery pre najširšie skupiny žiadateľov. S nami si svoj úver vyberie naozaj skoro každý.

Na dokončenie žiadosti o úver – pôžičku je potrebné vyplniť nezáväzný kontaktný formulár a následne Vás bude kontaktovať obchodný zástupca.

 • Spotrebný úver sa poskytuje klientom v rôznych podobách. Klienti nimi môžu riešiť svoje plánované alebo neočakávané finančné potreby. Spotrebný úver môže byť poskytnutý iba fyzickým osobám starším ako 18 rokov, spravidla s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

 • Spotrebný úver môže slúžiť na nákup spotrebného tovaru, napríklad na nákup automobilu, spotrebnej elektroniky, či financovanie dovolenky. Okrem takéhoto účelu môže spotrebný úver slúžiť aj na rekonštrukciu nehnuteľností, resp. ich kúpu. Účel využitia finančných prostriedkov sa spravidla nesleduje.

  Spotrebný úver môže mať rôznu podobu, a to napríklad ako pôžička, povolené prečerpanie či kreditná karta.

 •  
  Úverybez akýchkoľvek poplatkov vopred.
   
  Čerpané priamo na Váš účet
   
  Vybavené rýchlo
   
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na číslach 0911 348 759

Sme najdostupnejší úver na Slovensku

V prípade ak máte problém so zaslaním požadovaných dokumentov na získanie úveru – pôžičky,

môžete nahrať alebo odfotiť bezpečne svoje dokumenty priamo k nám expresne rýchlo a Vaša žiadosť bude prednostne spracovaná.

Úvery pre osoby poberajúce opatrovateľský príspevok

priznaný

písomne priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa – Oprávená osoba

Oprávnenou osobou môže byť:

 • manžel/manželka,
 • rodič alebo náhradný rodič, resp. súdom ustanovený opatrovník,
 • starý rodič,
 • dieťa,
 • vnuk/vnučka,
 • súrodenec,
 • nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra),
 • zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra),
 • svokor/svokra,
 • švagor/švagriná,
 • neter/synovec

Úvery pre rodičov 

 1. pre poberateľov socialnej dávky rodičovský  príspevok

 1. pre rodičov poberajúcich materskú dovolenku priznanú Sociálnou poisťovňou a vyplácanú na území SR

Úvery pre zamestnancov na Slovensku

zamestnancom po skončení skúšobnej doby 3 mesiace na území Slovenskej republiky

príjem je overiteľný cez Sociálnu poisťovňu za 3 posledné mesiace

Novinka : 

V prípade že ste menili zamestnanie a nemali ste ani jeden deň prestávku v zamestnaní – je možnosť schválenia úveru

Úvery pre zamestnancov v zahraničí

kde pracovný pomer trvá minimálne 6 mesiacov na

základe zahraničnej pracovnej zmluvy

 

Úvery pre dôchodcov

 1. Invalidných nad 35 rokov
 2. Starobných do veku 75 rokov
 3. Výsluhových 
 4. Zahraničných poberajúcich rentu alebo iný typ zahraničného dôchodku

Úvery pre živnostníkov

 1. na základe daňového priznania
 2. príjmu za posledné 3 mesiace
 3. možnosť  výberu z viacerých možností posudzovania príjmu

Manželské a partnerské úvery

 1. možnosť posudzovania príjmov do hromady 
 2. v prípade ak Vám úver neprechádza platobnou kapacitou
 3. V prípade nízkeho príjmu

Úvery pre opatrovateľky v zahraničí

(DE + AT + CH)

 1. posudzuje sa príjem na základe honorár note
 2. alebo daňového priznania

Ak potrebujete poradiť stačí stlačiť tlačidlo telefónu a budeme Vám k dispozícií alebo volajte na 0911 348 759 / 0948 655 817

Pomoc?