Pôžička na opatrovateľský príspevok

Pôžičku na opatrovateľský príspevok je možné získať ak spĺňate nasledujúce kritéria

 • nemáte aktuálnu exekúciu viac ako 200€
 • ste poberateľom opatrovateľského príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
 • máte osobnú asistenciu
 • viete vydokladovať a zaslať  dokumenty potrebné k získaniu pôžičky a viete ich zaslať mailom fotokopia alebo sken prípadne poštou na adresu

 

Požadované dokumenty potrebné na posúdenie

žiadosti o pôžičku na opatrovateľsky príspevok

 
 • Rozhodnutie o príznaní opatrovateľského príspevku
 • Občiansky preukaz
 • výpis z účtu
 • potvrdenie o výplate opatrovateľského príspevku

Priznaný písomne priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa – Oprávená osoba

Oprávnenou osobou môže byť:

 • manžel/manželka,
 • rodič alebo náhradný rodič, resp. súdom ustanovený opatrovník,
 • starý rodič,
 • dieťa,
 • vnuk/vnučka,
 • súrodenec,
 • nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra),
 • zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra),
 • svokor/svokra,
 • švagor/švagriná,
 • neter/synov
 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Pomoc?