fbpx

Požadované dokumenty potrebné na posúdenie úveru

 

 1. Rozhodnutie o príznaní opatrovateľského príspevku
 2. Občiansky preukaz
 3. výpis z účtu
 4. potvrdenie o výplate opatrovateľského príspevku

 

Priznaný písomne priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa – Oprávená osoba

 

Oprávnenou osobou môže byť:

 • manžel/manželka,
 • rodič alebo náhradný rodič, resp. súdom ustanovený opatrovník,
 • starý rodič,
 • dieťa,
 • vnuk/vnučka,
 • súrodenec,
 • nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra),
 • zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra),
 • svokor/svokra,
 • švagor/švagriná,
 • neter/synovec

 

Pomoc?