smart uver Zvýhodnené úvery pre zamestnancov na Slovensku

on line pôžička pre zamestnancov po skončení skúšobnej doby 3 mesiace na území Slovenskej republiky

príjem je overiteľný cez Sociálnu poisťovňu za 3 posledné mesiace

  •  

Údaje o zamestnávateľovi pri žiadosti o on line pôžičku – úver

 

 

Ake potvrdenia o príjme  akceptujeme

 

Pokiaľ predkladáte  potvrdenie o príjme, tak údaje o zamestnávateľovi len opíšete do žiadosti z tohto potvrdenia. Ak však potvrdenie o príjme nebolo potrebné a vy si nie ste istý niektorými údajmi, overte si ich u vášho zamestnávateľa, prípadne ho požiadajte o spísanie všetkých bankou žiadaných informácii, aby nedošlo k chybe a žiadosť môže byť nesprávne posúdená.

Ako príjem je akceptovaný príjem zo závislej činnosti, je potrebné byť už po skúšobnej dobe, ktorá trvá štandardne tri mesiace, niektoré banky môžu vyžadovať dobu trvania zamestnania aspoň 6 mesiacov u zamestnávateľa, ktorý vám bude potvrdzovať váš príjem.

 

Zvýhodnené úvery pre zamestnancov 

 

  U nás máme zvýhodnené podmienky pre zamestnancov je možné žiadať o pôžičku – úver aj po skončení skúšobnej doby 3 mesiace, žiadosť je posudzovaná individuálne .

 

Ďalej môžete preukázať príjem z podnikania, ktoré je potrebné aby trvalo aspoň jeden rok pred podaním žiadosti o hypoúver. Ako príjem je akceptovaný aj rodičovský príspevok, prípadne to môže byť aj príjem z nájmu, ak ho máte dlhodobý a pravidelný a dokladom jeho preukázania je daňové priznanie za predchádzajúci rok, akceptuje sa aj príjem z opatrovateľského príspevku.

Neakceptovateľným príjmom k žiadosti o úver sú zvyčajne príjmy plynúce z brigády alebo akejkoľvek inej činnosti na základe dohody o vykonanej práci, rôzne sociálne dávky (nemocenské, podpora, dávka v hmotnej núdzi apod.), akékoľvek jednorazové príjmy ako napr. príjem z dedičstva alebo z kapitálového majetku, výživné apod.

 

U nás akceptujeme príjem z dohody o vykonávaní práce ako vedlajší príjem v kombinácií s hlavným zdrojom príjmu ako je invalidný dôchodok pre osoby nad 35 rokov alebo starobný dôchodok

 

doklady potrebné na schválenie on line pôžičky pre zamestnancov na Slovensku

 
  • výpis z účtu v plnom rozsahu strán 
  • občiansky preukaz
  • 3x výplatná páska
  • prípadne potvrdené tlačivo o príjme ktoré vám potvrdí zamestnávateľ zo  spoločností, ktoré vám zašleme
  •  

smart - úver

Pomoc?