smart-uver.sk Úvery pre zamestnancov v zahraničí

 

kde pracovný pomer trvá minimálne 6 mesiacov na základe zahraničnej pracovnej zmluvy

Akceptuje sa príjem na iba z krajín EU

Aké podmienky treba splniť? 

Ak spĺňate podmienky získania úveru a pracujete, prípadne žijete v zahraničí, pripravte sa na komplikovanejšiu a zdĺhavejšiu procedúru dokladovania a vybavovania. Náročnejšie bude aj overovanie poskytnutých dokladov zo strany poskytovateľa. Samotné posudzovanie vašej žiadosti, schopnosti splácať úver a bonity bude prísnejšie. Toto vás čaká a neminie:

  • potvrdenie o príjme by nemalo byť staršie ako 30 dní – v deň podania žiadosti
  • väčšina poskytovateľov bude žiadať aj kópiu pracovnej zmluvy, ideálne úradne preloženú
  • banka si od vás vyžiada aj výpisy z účtu, ak vaša výplata nekončí v nej na vašom účte
  • každý doklad zo zahraničia musí byť úradne preložený do nášho štátneho, teda slovenského jazyka
  • pokiaľ dokladujete príjem z trvalého pracovného pomeru v zahraničí, banka či nebankovka by ho mala akceptovať bez problémov
  • nerátajte ale s bezproblémovým schválením, ak máte pracovnú zmluvu na dobu určitú, prípadne pracujete u jedného zamestnávateľa kratšie ako 6 mesiacov
  • pokiaľ v zahraničí podnikáte, vaša bonita bude posudzovaná individuálne
  • ak v zahraničí pracujete ako živnostník, bude riziko neschválenia vyššie.

smart-uver.sk najdostupnejší na Slovensku

Pomoc?