fbpx

Úvery pre rodičov 

  1. pre poberateľov socialnej dávky rodičovský  príspevok

  1. pre rodičov poberajúcich materskú dovolenku priznanú Sociálnou poisťovňou a vyplácanú na území SR

 

Podmienky :

  1. dôležitý je počet detí žiadateľa
    príjem na posúdenie sa uvádza čistý bez prídavku na dieťa
  2. dokladuje sa Rozhodnutie o priznaní príspevku
  3. kópia občianskeho preukazu
  4. výpis z účtu
Pomoc?