smart úver Úvery pre rodičov

 

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

 

Oprávnená osoba je:

 

  • rodič dieťaťa,
  • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
  • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Pôžička pre osoby poberajúce rodičovský príspevok 

minimálna výška príspevku musí byť  383 €

posudzuje sa individuálne

dokladuje sa Rozhodnutie o priznaní rodičovského príspevku

kópia občianskeho preukazu

výpis z účtu

 

Maximálna výška pôžičky je 3000€

smart-úver.sk sme najdostupnejší na Slovensku

0 +
€ predaných úverov
5/5

spokojnosť klientov

0 +
spracovaných žiadostí
Pomoc?